Lãnh đạo Tập đoàn Công đoàn than khoáng sản Việt Nam và Công đoàn công ty TNHHMTV Nhôm Lâm Đồng thăm và tặng quà trung thu cho các  cháu