THÔNG BÁO

Thực hiện theo CV số 2970/UBND-VX ngày 28/9/2021 của UBND huyện cho phép các cơ sở giáo dục trên địa bàn Lộc Thắng dạy học trực tiếp, kể từ ngày 29/9/2021. Nhà trường thông báo đến quý phụ huynh cho các cháu đi học bắt đầu từ ngày mai ( thứ tư, ngày 29/9/2021).

 

THÔNG BÁO

1/ Thực hiện theo CV số 2970/UBND-VX ngày 28/9/2021 của UBND huyện cho phép các cơ sở giáo dục trên địa bàn Lộc Thắng dạy học trực tiếp, kể từ ngày 29/9/2021. Nhà trường thông báo đến quý phụ huynh cho các cháu đi học bắt đầu từ ngày mai ( thứ tư, ngày 29/9/2021).

2/ Thời gian đón trẻ: bắt đầu từ 7 h – 8 h hàng ngày.

Thời gian trả trẻ: Từ 10h 30 – 11h 30.

3/ Tiếp tục Thực hiện Cv số 2661/UBND-VX ngày 17/9/2021 của UBND Huyện. Vì vậy Nhà trường không tổ chức ăn bán trú tại trường để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.

4/ PH vui lòng xem video về cách hướng dẫn khi vào trường được gửi kèm sau đây để công tác đón trẻ trẻ đảm bảo an toàn.

Nhà trường rất mong sự hợp tác của quý phụ huynh để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin trân trọng cảm ơn!